Arts/science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists

In het kader van het programma Arts/Science: Academy Honours Programme for Young Artists and Scientists brengen de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie een groep jonge wetenschappers en kunstenaars bij elkaar voor uitwisseling van kennis en ervaring, mogelijke samenwerking en het inhoudelijk debat over thema’s op het kruisvlak van kunst en wetenschap.

De zienswijzen, invalshoeken en interesses van jonge kunstenaars en wetenschappers uit uiteenlopende disciplines zorgen voor bruisende en inspirerende debatten over thema’s die zowel voor de kunst als de wetenschap relevant zijn. 

Het overkoepelende thema van de nieuwe reeks bijeenkomsten in 2019 is 'grenzen'.

Vakgebieden

Alle kunstdisciplines en wetenschapsvakgebieden

Voor wie?

Talentvolle jonge kunstenaars en wetenschappers die niet langer dan vijf jaar geleden hun masterdiploma hebben behaald aan een universiteit of hun bachelor – of masterdiploma aan een hbo-kunstopleiding, en werkzaam zijn in Nederland.

Nominatie en toelating

Leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie en directeuren van HBO kunstopleidingen mogen elk maximaal twee kandidaten voor deelname aan dit programma nomineren. Een selectiecommissie bestaande uit leden van de drie Akademies kiest de deelnemers.