Beijerinck Premie

De KNAW reikt jaarlijks de Beijerinck Premie uit aan een getalenteerde onderzoeker aan het begin van de carrière die excellent virus-georiënteerd onderzoek verricht en daarmee een voorbeeld is voor andere jonge virologen.

De Beijerinck Premie, ingesteld in 2002, bestaat uit een geldbedrag van 25.000 euro, te besteden aan virus-georiënteerd onderzoek, inclusief werk- en congresbezoeken aan het buitenland.

Vakgebieden

Virologie

Voor wie?

Onderzoekers die werkzaam zijn aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, en die tussen de drie en de acht jaar geleden zijn gepromoveerd (gerekend vanaf de datum van de uitreiking in 2021).

Nominatie en uitreiking

De Beijerinck Premie werd op 5 maart 2021 uitgereikt aan Sebastian Lequime (winnaar 2021) en Jelke Fros (winnaar 2020) tijdens het Dutch Annual Virology Symposium.

De volgende nominatieronde voor deze Premie start in het najaar van 2021.