M.W. Beijerinck Virologie Prijs

De KNAW kent elke twee jaar de M.W. Beijerinck Virologie Prijs toe aan een internationaal gerenommeerde wetenschapper op het gebied van de virologie.

De M.W. Beijerinck Virologie Prijs, ingesteld in 1965, bestaat uit een medaille met de beeltenis van M.W. Beijerinck en een geldbedrag van 35.000 euro.

Vakgebieden

Virologie in de meest ruime zin van het woord.

Voor wie?

Internationaal gerenommeerde onderzoekers met een baanbrekende bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de virologie in de meest ruime zin van het woord die een aanstelling hebben bij een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland of daarbuiten.

Nominatie en uitreiking

Voor de M.W. Beijerinck Virologie Prijs kunnen de volgende personen een kandidaat nomineren:

  • leden van de KNAW
  • colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland
  • directeuren van onderzoeksinstituten in Nederland
  • individuele hoogleraren van universiteiten in Nederland en daarbuiten
  • academies en andere instellingen van wetenschappen in Nederland en daarbuiten

U dient hiervoor gebruik te maken van het nominatieformulier (met een curriculum vitae als bijlage). Dit formulier kan tot en met 1 november 2020 worden ingediend via e-mailadres: wetenschapsfondsen@knaw.nl

De prijsuitreiking vindt plaats tijdens het Dutch Annual Virology Symposium in het voorjaar van 2021.