Beijerinck Prijzen voor Virologie

De M.W. Beijerinck Virologie Prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. De Beijerinck Premie wordt vanaf 2020 jaarlijks toegekend.

De M.W. Beijerinck Virologie Prijs voor een internationaal gerenommeerde wetenschapper is ingesteld in 1965 en bestaat uit een medaille met de beeltenis van M.W. Beijerinck en een geldbedrag van 35.000 euro, vrij te besteden door de winnaar.

De Beijerinck Premie voor een jonge onderzoeker bestaat sinds 2002. Deze premie omvat een geldbedrag van 25.000 euro, te besteden aan virus-georiënteerd onderzoek, inclusief werk- en congresbezoeken aan het buitenland.

De Beijerinck Prijzen worden mogelijk gemaakt door het M.W. Beijerinck-Virologie Fonds van de KNAW. Het fonds is opgericht door het echtpaar L.E. den Dooren de Jong ter nagedachtenis van de viroloog Martinus Willem Beijerinck. Naast deze prijzen ondersteunt het Fonds het Dutch Annual Virology Symposium.

M.W. Beijerinck Virologie Prijs

De KNAW kent elke twee jaar de M.W. Beijerinck Virologie Prijs toe aan een internationaal gerenommeerde wetenschapper op het gebied van de virologie.

Beijerinck Premie

De KNAW reikt jaarlijks de Beijerinck Premie uit aan een getalenteerde onderzoeker aan het begin van de carrière die excellent virus-georiënteerd onderzoek verricht en daarmee een voorbeeld is voor andere jonge virologen.

KNAW Beijerinck Lezing

De Beijerinck Lezing wordt ieder jaar gegeven tijdens het Dutch Annual Virology Symposium en ondersteund door het Beijerinck Virologie Fonds, een fonds van de KNAW.