Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk. Per jaar staat een ander vakgebied centraal. In 2018 zijn dat de ruimtewetenschappen.

De prijs bekroont een jonge onderzoeker die een innovatieve bijdrage aan het vastgestelde vakgebied heeft geleverd in een proefschrift.

De prijswinnaar ontvangt een oorkonde, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een belastingvrij geldbedrag van 10.000 euro. De financiering van de prijs komt van de Stichting Christiaan Huygensprijs en enkele ondernemingen en instellingen die affiniteit hebben met het bepaalde vakgebied.

De KNAW verzorgt de nominatieprocedure en stelt een jury samen die de inzendingen beoordeelt op de bijdrage aan de vernieuwing van het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.

Vakgebieden

  • Natuurkunde
  • Ruimtewetenschappen
  • Wiskunde (in het bijzonder actuariaat en econometrie)

Voor wie?

In aanmerking komen jonge onderzoekers die in de afgelopen vijf jaar (tussen 1 januari 2013 en 1 januari 2018) een proefschrift hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit op het gebied van de ruimtewetenschappen.

Nominatie en uitreiking

U kunt geen nominaties meer indienen.