Christiaan Huygens Wetenschapsprijs

De Christiaan Huygens Wetenschapsprijs wordt sinds 1998 jaarlijks uitgereikt en stimuleert vernieuwend onderzoek in de vakgebieden waarin Christiaan Huygens uitblonk.

De prijs bekroont een jonge onderzoeker die een innovatieve bijdrage aan het vastgestelde vakgebied heeft geleverd in een proefschrift. Jaarlijks worden er naast de prijs maximaal twee eervolle vermeldingen toegekend.

Per jaar staat een ander vakgebied centraal. In 2022 zijn dat de ruimtewetenschappen (sterrenkunde en ruimtetechnologie). Alle onderzoekers van een Nederlandse universiteit die in de afgelopen vier jaar een proefschrift in dit vakgebied hebben verdedigd kunnen genomineerd worden voor de prijs.

De prijswinnaar ontvangt een oorkonde, een bronzen beeld van Christiaan Huygens en een belastingvrij geldbedrag van 10.000 euro. De financiering van de prijs komt van de Stichting Christiaan Huygensprijs en enkele ondernemingen en instellingen die affiniteit hebben met het bepaalde vakgebied.

De KNAW verzorgt de nominatie- en selectieprocedure en stelt een beoordelingscommissie samen die de nominaties beoordeelt op de kwaliteit van het proefschrift, de innovatieve bijdrage aan het vakgebied en de maatschappelijke relevantie van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek.

Vakgebieden

Ruimtewetenschappen (sterrenkunde en ruimtetechnologie)

Voor wie?

Jonge onderzoekers die een proefschrift hebben verdedigd aan een universiteit in Nederland op het gebied van de Ruimtewetenschappen (sterrenkunde en ruimtetechnologie).

Nominatie

De volgende personen kunnen een kandidaat nomineren:

  • decanen van faculteiten van Nederlandse universiteiten
  • directeuren van onderzoeksinstituten
  • directeuren van onderzoekscholen;

U kunt tot en met 12 mei 2022 dit nominatieformulier indienen via wetenschapsfondsen@knaw.nl.