De la Court-Prijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Court-Prijs toe aan een persoon voor onbetaald wetenschappelijk onderzoek, zoals een groot oeuvre, levenswerk of uitzonderlijke prestatie in de alfa- of gammawetenschappen.

De De la Court-Prijs bestaat uit een zilveren penning en een geldbedrag van 7500 euro. De prijsuitreiking maakt deel uit van een symposium binnen het vakgebied van de laureaat.

Pieter en Johan de la Court uit Leiden waren in de zeventiende eeuw invloedrijke ondernemers. De Johan de la Court-Prijs en de Pieter de la Court-Prijs bestaan vanaf 1985 en zijn sinds 1999 samengegaan in de De la Court-Prijs.

Vakgebieden

Alfawetenschappen; gammawetenschappen

Voor wie?

Individuen die zelfstandig en onbezoldigd wetenschappelijk hoogstaand onderzoek hebben gedaan in de alfa- of gammawetenschappen. Zij hebben geen aanstelling als onderzoeker aan een Nederlandse of buitenlandse universiteit of onderzoeksinstelling. 

Nominatie en uitreiking

U kunt op dit moment geen nominaties indienen.