De la Court-Prijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Court-Prijs toe aan een persoon voor onbezoldigd onderzoek, buiten de geëigende academische gremia, op het gebied van de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen.

De De la Court-Prijs bestaat uit een geldbedrag van 7500 euro en een zilveren medaille.

Pieter en Johan de la Court uit Leiden waren in de zeventiende eeuw invloedrijke ondernemers. De De La Court-Prijs ontstond in 1999 uit een samenvoeging van de Johan de la Court-Prijs en de Pieter de la Court-Prijs uit 1985.

Vakgebieden

geesteswetenschappen; sociale wetenschappen.

Voor wie?

Personen die

  • onbezoldigd, en buiten de geëigende academische gremia, individueel en zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen.
  • in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking van de De La Court-Prijs aantoonbaar (een) uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie(s) hebben geleverd, hetzij gedurende langere tijd een wetenschappelijk levenswerk/oeuvre hebben opgebouwd.
  • woonachtig zijn in Nederland.

Nominatie en uitreiking

De volgende nominatoren kunnen een kandidaat nomineren:

  • hoogleraren en individuele onderzoekers verbonden aan een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland
  • directies van instellingen op het gebied van de taal- en literatuurwetenschappen, historische wetenschappen, filosofie, theologie, rechtswetenschappen en de gedrags- en maatschappijwetenschappen
  • directies van wetenschappelijke uitgeverijen, musea en instellingen voor cultureel erfgoed
  • leden van de KNAW en De Jonge Akademie

U kunt geen nominaties meer indienen voor deze ronde. De volgende ronde is in 2022.

De uitreiking van de De La Court-Prijs 2020 is op 16 november 2020.