De la Courtprijs

De KNAW kent iedere twee jaar de De la Courtprijss toe aan een persoon voor onbezoldigd onderzoek, buiten de geëigende academische gremia, op het gebied van de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen.

De De la Courtprijs bestaat uit een geldbedrag van 7500 euro en een zilveren medaille.

Pieter en Johan de la Court uit Leiden waren in de zeventiende eeuw invloedrijke ondernemers. De De La Court-Prijs ontstond in 1999 uit een samenvoeging van de Johan de la Courtprijs en de Pieter de la Courtprijs uit 1985.

Vakgebieden

geesteswetenschappen; sociale wetenschappen.

Voor wie?

Personen die

  • onbezoldigd, en buiten de geëigende academische gremia, individueel en zelfstandig wetenschappelijk onderzoek doen op het gebied van de geesteswetenschappen of de sociale wetenschappen.
  • in de vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking van de De La Courtprijs aantoonbaar (een) uitzonderlijke wetenschappelijke prestatie(s) hebben geleverd, hetzij gedurende langere tijd een wetenschappelijk levenswerk/oeuvre hebben opgebouwd.
  • woonachtig zijn in Nederland.

Nominatie en uitreiking

De volgende nominatoren kunnen een kandidaat nomineren:

  • hoogleraren en individuele onderzoekers verbonden aan een universiteit of onderzoeksinstelling in Nederland
  • directies van instellingen op het gebied van de taal- en literatuurwetenschappen, historische wetenschappen, filosofie, theologie, rechtswetenschappen en de gedrags- en maatschappijwetenschappen
  • directies van wetenschappelijke uitgeverijen, musea en instellingen voor cultureel erfgoed
  • leden van de KNAW en De Jonge Akademie


De De La Courtprijs 2020 werd op 16 november 2020 uitgereikt aan Myriam Everard. 

De volgende nominatieronde voor deze prijs start in het voorjaar van 2022.