Descartes-Huygensprijs

De prijs beoogt de wetenschappelijke carrière van een excellente onderzoeker op het gebied van Frans-Nederlands onderzoek te stimuleren. Elk jaar worden twee winnaars gekozen: Nederland selecteert de Franse winnaar en Frankrijk kiest de Nederlandse winnaar voor deze prijs.

De Descartes-Huygensprijs is in 1995 ingesteld door de Franse en de Nederlandse regering om de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking onder de aandacht te brengen bij onderzoekers en het bredere publiek. 

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 23.000 euro per winnaar. Dit bedrag kan worden besteed aan een onderzoeksverblijf of meerdere werkbezoeken van een Franse onderzoeker in/aan Nederland en omgekeerd. Daarnaast kunnen desgewenst andere activiteiten in het kader van de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking worden uitgevoerd.

Vakgebieden

Alle vakgebieden: geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, natuur- en technische wetenschappen, (bio-)medische wetenschappen

Voor wie?

Een excellente onderzoeker die:

  • aan het begin of in het midden van haar/ zijn wetenschappelijke carrière staat.
  • werkzaam is bij een Franse onderzoeksinstelling.
  • een bijdrage levert aan de Frans-Nederlandse wetenschappelijke samenwerking.
  • bereid is om minimaal drie maanden - onafgebroken of verspreid over meer werkbezoeken - als gastonderzoeker in Nederland door te brengen en daarnaast desgewenst andere samenwerkingsactiviteiten te ontplooien.
  • bereid is om zowel wetenschappers als een breder publiek te informeren over het Frans-Nederlands onderzoek verricht met behulp van de prijs.

Nominatie en uitreiking

Iedere onderzoeker aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstelling kan Franse kandidaten nomineren voor de Descartes-Huygensprijs. De volgende nominatieronde voor deze prijs start in de zomer van 2022.

De uitreiking van de Descartes-Huygensprijs 2021 aan zowel de Nederlandse als de Franse laureaat vindt begin 2022 plaats in Parijs.

Meer informatie over de selectie van de Nederlandse winnaar voor de Descartes-Huygensprijs kunt u vinden op de website van Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation.

Uitreiking Descartes-Huygensprijs 2021

Prijswinnaars Rampal Etienne (rechts) en Halima Mouhib (links) tijdens online uitreiking Descartes-Huygensprijs 2021.

Tijdens deze feestelijke online bijeenkomst ontvingen de Franse fysica Halima Mouhib en de Nederlandse evolutionair ecoloog Rampal Etienne de Descartes-Huygensprijs 2020.