Heineken Young Scientists Awards

De Heineken Young Scientists Awards zijn bedoeld als extra stimulans voor het talent van de volgende generatie onderzoekers. De Awards worden tegelijk met de internationale Heinekenprijzen uitgereikt aan jonge, veelbelovende wetenschappers die door excellent onderzoek een voorbeeldfunctie vervullen voor andere jonge wetenschappers.

De Heineken Young Scientists Award bestaat uit een speciaal ontworpen kunstwerk door Jeroen Henneman en een geldbedrag van 10.000 euro. De prijzen worden gefinancierd door de Stichting Alfred Heineken Fondsen.

Wetenschapsdomeinen

Er worden vier Awards toegekend, één per domein:

  • Humanities
  • Social Sciences
  • Medical/Biomedical Sciences
  • Natural Sciences

Voor wie?

Jonge onderzoekers die excellente wetenschappelijke prestaties verrichten en daarmee een voorbeeld zijn voor andere jonge wetenschappers. Kandidaten zijn werkzaam aan een Nederlandse onderzoeksinstelling. Kandidaten zijn tussen de drie en acht jaar vóór de uitreiking van de prijzen gepromoveerd.

Nominatie en uitreiking

Kandidaten kunnen worden genomineerd door:

  • Leden van de KNAW en De Jonge Akademie
  • Colleges van bestuur en decanen van Nederlandse universiteiten
  • Directeuren van onderzoeksinstituten van de KNAW en NWO. 

U dient hiervoor gebruik te maken van het nominatieformulier. Dit formulier kan tot en met 1 februari 2020 worden ingediend via email: wetenschapsfondsen@knaw.nl 

De feestelijke uitreiking van de Heineken Young Scientists Awards valt samen met de uitreiking van de internationale Heinekenprijzen op 1 oktober 2020 in het Muziekgebouw aan ‘t IJ in Amsterdam.