De Carvalho - Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen

De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen is voor een persoon die zich heeft onderscheiden in de cognitiewetenschappen. De prijs onderstreept het belang van onderzoek naar de cognitieve functies van mens en dier.

De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen is voor een onderzoeker die zich heeft onderscheiden op dit relatief jonge vakgebied. De tweejaarlijkse prijs onderstreept het belang van onderzoek naar de cognitieve functies van mens en dier.

De Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen wordt sinds 2006 toegekend. De prijs bestaat uit een beeld, ontworpen door kunstenaar Don Staakman, en een geldbedrag van 200.000 Amerikaanse dollars. De Stichting Alfred Heineken Fondsen financiert deze prijs.

Vakgebieden

Cognitiewetenschappen

Voor wie?

Internationaal toonaangevende onderzoeker in de cognitiewetenschappen wiens wetenschappelijke werk nog een aanzienlijke belofte inhoudt.

Nominatie en uitreiking

Voor de C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen kunnen onderzoekers worden genomineerd door:

  • Leden van de KNAW;
  • Colleges van bestuur en decanen van universiteiten in Nederland;
  • Directeuren van onderzoeksinstituten in Nederland;
  • Individuele hoogleraren van universiteiten in Nederland en daarbuiten;
  • Academies en andere instellingen van wetenschappen in Nederland en daarbuiten;
  • Het bestuur van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren.

U dient hiervoor gebruik te maken van het nominatieformulier (met de gevraagde bijlagen). Dit formulier (doc) kan tot en met 15 oktober 2019 worden ingediend via e-mailadres: l.

De feestelijke uitreiking vindt plaats op 1 oktober 2020.