Heinekenprijs voor de Kunst

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert kunstenaarschap in Nederland. Alfred Heineken heeft de prijs in 1988 ingesteld als erkenning en aanmoediging voor Nederlands toptalent in de kunsten.

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst wordt eens in de twee jaar uitgereikt.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 50.000 en een publicatie en/of tentoonstelling ter waarde van € 50.000 en wordt beschikbaar gesteld door de Stichting Alfred Heineken Fondsen.

Vakgebieden

Kunst; kunstbeoefening

Voor wie?

Zeer getalenteerde beeldend kunstenaar in Nederland.

Wie kunnen nomineren?

Leden van de KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie, directeuren van musea, (post) hbo-kunstopleidingen, presentatie-instellingen voor beeldende kunst, de directeuren van de Rijksakademie van beeldende kunsten, De Ateliers en de Jan van Eyck Academie, en het bestuur van de Nederlandse Galerie Associatie kunnen een nominatie voor een beeldend kunstenaar indienen.

Kent u een kunstenaar die volgens u in aanmerking MOET komen voor deze prijs, maar behoort u niet tot de nominatiegerechtigden, wijs een van bovenstaande personen dan op deze persoon.

Nominatie en uitreiking

U dient gebruik te maken van het nominatieformulier (doc) (met de gevraagde bijlagen). Dit formulier kan tot en met 1 oktober 2019 worden ingediend via e-mailadres: . De nominaties moeten in het Engels worden aangeleverd in verband met internationale juryleden.
 
De feestelijke uitreiking vindt plaats op 1 oktober 2020 in Amsterdam.