Heinekenprijzen voor Wetenschap en Kunst

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen kent elke twee jaar vijf grote prijzen voor wetenschap toe aan internationaal toonaangevende wetenschappers en een prijs aan een getalenteerde Nederlandse beeldend kunstenaar.

Heinekenprijzen voor Wetenschap en Kunst

De vijf wetenschappelijke Heinekenprijzen worden toegekend aan personen die zich hebben onderscheiden op het gebied van biochemie en biofysica, historische wetenschap, geneeskunde, milieuwetenschappen en cognitiewetenschappen. De zesde Heinekenprijs, de Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst, wordt elke twee jaar toegekend aan een Nederlandse beeldend kunstenaar.

De laureaten ontvangen de Heinekenprijzen vanwege hun grote verdiensten voor de wetenschap, de samenleving en de Nederlandse kunst. De KNAW selecteert de laureaten.

Aan de wetenschapsprijzen is een geldbedrag van 200.000 Amerikaanse dollar verbonden. De kunstprijs omvat een bedrag van 50.000 euro en 50.000 euro voor een publicatie of tentoonstelling. De wetenschappelijke Heinekenprijzen worden gefinancierd door de Stichting Alfred Heineken Fondsen; de Heinekenprijs voor de Kunst wordt gefinancierd door de Dr. A.H. Heineken Stichting voor de Kunst.

Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica

De Dr. H.P. Heinekenprijs voor Biochemie en Biofysica beloont excellent onderzoek op het gebied van de biochemie en de biofysica.

Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen

De C.L. de Carvalho-Heinekenprijs voor de Cognitieve Wetenschappen is voor een onderzoeker die zich heeft onderscheiden in de cognitiewetenschappen. De prijs onderstreept het belang van onderzoek naar de cognitieve functies van mens en dier.

Heinekenprijs voor de Geneeskunde

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Geneeskunde beloont pionierswerk in de geneeskunde en gaat naar een wetenschapper wiens prestaties hebben geleid of naar verwachting zullen leiden tot een belangrijke toepassing in het geneeskundig handelen.

Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Historische Wetenschap beloont excellent onderzoek op het vlak van de historische wetenschap.

Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Milieuwetenschappen beloont excellent onderzoek naar het milieu en de leefomgeving.

Heinekenprijs voor de Kunst

De Dr. A.H. Heinekenprijs voor de Kunst stimuleert de beeldende kunst in Nederland. Alfred Heineken heeft de prijs in 1988 ingesteld als erkenning en aanmoediging voor talentvolle kunstenaars in Nederland die al enige erkenning genieten en voor wie de prijs een steun is in hun ontwikkeling en internationale bekendheid als kunstenaar.