KNAW Beijerinck Premie

De Beijerinck Premie bevordert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de virologie. De premie is voor een jonge postdoc-onderzoeker die aan een Nederlandse wetenschappelijke instelling excellent virusgeoriënteerd onderzoek verricht.

De Beijerinck Premie wordt elke twee jaar uitgereikt. Vanaf 2019 zullen er twee premies per ronde worden uitgereikt. De prijzen bestaan elk uit een geldbedrag van 25.000 Euro en zijn vrij te besteden aan onderzoek, met inbegrip van bijvoorbeeld cursussen, congresbezoek en internationale werkbezoeken.

Het M.W. Beijerinck Virologie Fonds verleent sinds 2002 de Beijerinck Premie. Het fonds is opgericht door het echtpaar L.E. den Dooren de Jong-Ris ter nagedachtenis van de viroloog Martinus Willem Beijerinck.

Vakgebieden

Virologie

Voor wie?

Voor de Beijerinck Premie komen jonge onderzoekers in aanmerking die werkzaam zijn aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut, en die niet langer dan acht jaar geleden zijn gepromoveerd.

Nominatie en uitreiking

De volgende personen en instellingen kunnen ieder zelfstandig kandidaten nomineren voor de Premie:

  • Leden van de KNAW en leden van De Jonge Akademie
  • Colleges van Bestuur en decanen van de Nederlandse universiteiten
  • Directeuren van onderzoeksinstituten van KNAW en NWO
  • Hoogleraren virologie in Nederland

U dient hiervoor gebruik te maken van het nominatieformulier.

Het nominatieformulier kan tot en met 1 oktober 2018 worden ingediend via e-mailadres dianne.van.avendonk@knaw.nl.

De uitreiking van de Beijerink Premie vindt plaats in maart 2019.