KNAW Early Career Award

Met de KNAW Early Career Award wil de KNAW jonge getalenteerde onderzoekers na hun promotie een steuntje in de rug geven. De Award is bedoeld voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan en die in staat zijn vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen. 

Jaarlijks worden maximaal twaalf Awards uitgereikt, verdeeld over de vier KNAW-domeinen (zie hieronder). De KNAW Early Career Award omvat een geldbedrag van 15.000 euro, beschikbaar gesteld uit het KNAW Akademiefonds, en een kunstwerk. Het geld mag door de winnaars naar eigen inzicht worden besteed aan hun onderzoekscarrière. 

Domeinen

De KNAW kent de Award toe in de volgende domeinen, aan maximaal drie onderzoekers per domein:

 • Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen
 • Geesteswetenschappen
 • Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen
 • Natuur- en Technische Wetenschappen

Voor wie?

Voor nominatie voor de Award komen jonge getalenteerde onderzoekers in aanmerking die

 • in staat worden geacht vernieuwende en originele onderzoeksideeën (verder) te ontwikkelen.
 • in het jaar van nominatie minimaal drie en maximaal zeven jaar geleden zijn gepromoveerd. Op deze termijn is de KNAW extensieregeling (pdf) van toepassing.
 • zijn aangesteld bij een Nederlandse universiteit of een Nederlands onderzoeksinstituut.

Nominatie en uitreiking

De volgende personen kunnen elk maximaal 1 kandidaat per domein nomineren:

 • leden van de KNAW
 • leden van De Jonge Akademie
 • hoogleraren aan Nederlandse universiteiten
 • directeuren van Nederlandse onderzoeksinstituten

Voor de huidige ronde kunnen er geen nominaties meer worden ingediend.

De prijsuitreiking vindt begin 2022 plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst van de KNAW.