Prijsvraag Kunstobject voor de KNAW Early Career Award

De KNAW schrijft een prijsvraag uit voor het ontwerpen en (laten) vervaardigen van een kunstobject dat kan worden uitgereikt aan de twaalf winnaars van de KNAW Early Career Award: getalenteerde jonge wetenschappers die vernieuwend onderzoek doen. Met de prijsvraag wil de KNAW ook jonge kunstenaars een stimulans voor hun loopbaan bieden.

De winnaar ontvangt een prijs van € 7.500. Daarnaast is voorzien in een budget voor jaarlijkse productie van de kunstobjecten gedurende een periode van vier jaar. De vorm van het kunstobject is volstrekt open: van een gedicht of mediakunst tot een tekening of beeldobject.

Vakgebieden

Kunst; kunstbeoefening

Voor wie?

Zelfstandig kunstenaars – werkzaam in Nederland – die niet langer dan zeven jaar geleden zijn afgestudeerd aan een hbo-kunstopleiding of daarmee vergelijkbare instelling.

Hoe kunt u meedoen?

Kunstenaars die in aanmerking willen komen voor de prijs, moeten de volgende bescheiden indienen:

  • een schetsontwerp, indien van toepassing
  • een beschrijving van het kunstobject
  • een verwachte begroting voor de productie van het kunstobject
  • een curriculum vitae van de kunstenaar

Inzenden is mogelijk tot en met 12 september 2019 via e-mailadres wetenschapsfondsen@knaw.nlU dient hiervoor gebruik te maken van het deelnameformulier.

De uitreiking van de prijs aan de winnaar van de prijsvraag vindt begin 2020 plaats tijdens de uitreiking van de KNAW Early Career Awards. De beschikbare productietijd voor de kunstobjecten bedraagt dus circa drie maanden.