KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar

Het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar is een interactieve vierdaagse masterclass voor een select gezelschap van maximaal 22 masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen. Het Zomerseminar is van hoog niveau, sterk interdisciplinair en richt zich op wetenschappelijke aspecten van maatschappelijke vraagstukken.

Doel van het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar is het vanuit verschillende disciplines en invalshoeken bespreken van een thema. Ieder jaar staat een ander thema centraal.

Het KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar wordt gefinancierd door het Hendrik Muller Fonds en de KNAW gezamenlijk. 

Thema 2018

Het tiende KNAW-Hendrik Muller Zomerseminar over het thema 'De Robothumanist: Een verkenning van de volgende fase in de digitale geesteswetenschappen' is door omstandigheden geannuleerd.

Lees meer over het thema van het tiende Hendrik Muller Zomerseminar.

Bekijk de video voor een impressie van een eerder seminar.

Voor wie?

Masterstudenten, pas afgestudeerden en promovendi in de sociale en geesteswetenschappen.

Aanmelden

U kunt op dit moment geen aanvragen indienen.