Nationale Postdocprijs

De Nationale Postdocprijs is bedoeld als stimulans voor postdoconderzoekers en universitair docenten die excellent wetenschappelijk onderzoek doen met (potentieel) grote maatschappelijke impact. De prijs is in 2017 ingesteld door De Jonge Akademie en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen.

Elk jaar is er een ronde, afwisselend op het gebied van de alfa- en gammawetenschappen en de bèta/medische wetenschappen. In 2019 is de prijs bestemd voor een postdoc op het gebied van de bèta- en medische wetenschappen.

De Nationale Postdocprijs omvat een geldbedrag van tienduizend euro en een oorkonde. De laureaat kan dit bedrag naar eigen inzicht besteden aan zijn/ haar wetenschappelijk onderzoek of onder zijn/haar supervisie uitgevoerd onderzoek.

Vakgebieden

Afwisselend:

  • Bèta- en medische wetenschappen (2019)
  • Alfa- en gammawetenschappen (2020)

Voor wie?

Voor de Nationale Postdocprijs komen in aanmerking:

  • Postdoc onderzoekers verbonden aan een Nederlandse universiteit of Nederlands onderzoeksinstituut, die niet langer dan vijf jaar geleden zijn gepromoveerd. 
  • Universitair docenten mogen in sommige gevallen ook meedingen. 

Meer informatie over uitzonderingssituaties is te vinden in het reglement.

Prijsuitreiking

Informatie over de prijsuitreiking volgt.

Nominatie en deadline

U kunt geen nominaties meer indienen.