Toekenningen

Dobberke Stichting 2017

De Dr. J.L. Dobberke Stichting voor Vergelijkende Psychologie bevordert onderzoek naar gedragsbiologie bij levende wezens, in het bijzonder diergedrag. De Stichting is opgericht in 1950 door mejuffrouw S.L. van Stolk en in 2005 ondergebracht bij de KNAW.

De functie van gedragslateralisatie in een pre-industriële samenleving – Handvoorkeur bij de Huaorani

Tess Beking
Rijksuniversiteit Groningen

€ 5000

Het is een onopgelost raadsel waarom menselijke populaties overal ter wereld bestaan uit een meerderheid van rechtshandigen. Door handvoorkeur bij de Huaoranis – een pre-industriële samenleving in Ecuador – te onderzoeken, komen we meer te weten over de evolutionaire mechanismen met betrekking tot selectie van handvoorkeur en handvaardigheid.

Formation of social hierarchy in mixed-seks rat colonies: are animal personality and group composition affecting de social status that can be achieved in male and female colony members?

Bauke Buwalda
Rijksuniversiteit Groningen

€ 3700

Sociale hiërarchie vorming in rattenkolonies: bepalen persoonlijkheid en groepssamenstelling de rol in de dominantiestructuur die bereikt kan worden door zowel mannelijk en vrouwelijke ratten?

Transport of 18-day old eggs – effects on physiology and behavior in broiler chicken?

Vivian Goerlich-Jansson
Universiteit Utrecht

€ 5880

To avoid the stress of transport on one-day old broiler chicken, nowadays, fertilized eggs are transported three days prior to hatching tot he grow-out facility. As the stress system is already functional in these embryos, we will investigate whether prolonged transport leads to a diminished hatching rate and/or affects the behavior and development of the chicks.

The role of individual behavioural types in collective predator-prey dynamics

Jolle W. Jolles
Max Planck Institute for Ornithology

€ 4000

Omdat de meeste diersoorten in groepen leven, is het cruciaal te begrijpen hoe verschillende individuele gedragstypen van invloed zijn op het collectief functioneren van de groep. Aan de hand van een reeks experimenten met stekelbaarzen onderzoekt Jolle Jolles welke rol individuele gedragstypen spelen in collectieve predator-prooi interacties. Ook kijkt hij naar wat het effect van deze interacties is op de overlevingskansen van individuen binnen een groep. 

Host specificity and circadian behaviors in Nasonia parasitoid wasps

Kelley Leung
Rijksuniversiteit Groningen

€ 4000

By studying North American populations of the parasitoid wasp genus Nasonia, I will characterize insect behaviors controlled by host specificity and circadian rhythms and identify underlying genes.

De samenhang tussen persoonlijkheid en de sociale structuur van koolmezen tijdens foerageergedrag in de winter

Kees van Oers
Nederlands Instituut voor Ecologie

€ 1900

Koolmezen verschillen in hun persoonlijkheid en dit heeft gevolgen voor een scala aan ecologisch belangrijke gedragingen. Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe het ruimtelijk gebruik van koolmezen en hun reactie op predatoren in de winter bepaald wordt door hun persoonlijkheid.

Seks-specific audience effect in mobbing behavior in Great tits

Filipe C. Ribeiro da Cunha
Nederlands Instituut voor Ecologie

€ 4520

This project aims to understand how the expression of mobbing is shaped by the presence of potential mates in the audience, and to investigate how mobbing can affect reproductive fitness in wild population of great tits in Westerheide.

A novel role of Foxp2 in motivation and reward based learning

Jon-Ruben van Rhijn
Radboudumc

€ 4000

Mutations in Foxp2 are known to affect motor skill learning. However, Foxp2 is present in brain areas which govern different aspects of behavior as well. Using a standardized behavioral assay, we explore if mutations in Foxp2 affect motivation and reward processing in mice.

Pragmatics in guereza colobus monkey communication?

Anne Marijke Schel
Universiteit Utrecht

€ 3500

Over the last 40 years it has become clear theat animals are highly proficient at vocal information transfer, but what kind of information is being transferred remains disputed. I will investigate what role pragmatic inference plays in guereza colobus monkey communication, by conducting a playback experiment that disentangles the roles call-acoustic and context play when recipients respond adaptively to conspecifics’ calls.

Towards understanding the different social styles of lemurs

Lauren Seex
Rijksuniversiteit Groningen

€ 2000

In this project we will investigate the hypothesis that differences in the dominance style of lemurs result from differing proportions of undecided fights. We will analyse long-term behavioural data of three species of lemurs for this.

The risk of noisy neighbors: effect of biotic noise on antipredator response in Neotropical katydids

Estefania Velilla Perdomo
Vrije Universiteit

€ 5800

This project explores the anti-predator behavioral response of male Neotropical katydids under high biotic noise conditions. Using playback experiments we will look at whether these katydids switch from acoustic to vibration-born signaling in the presence of predators and noise.