Toekenningen

KNAW Fonds Ecologie 2018

Eenentwintig jonge onderzoekers kunnen in 2018 ecologisch veldwerk uitvoeren in binnen- of buitenland of onderzoek doen aan een universiteit buiten Nederland met een bijdrage uit het KNAW Fonds Ecologie.

Dit jaar is opmerkelijk dat bijna alle onderzoekers die een beurs hebben ontvangen naar het buitenland gaan voor onderzoek/veldwerk. Alle continenten worden aangedaan: van Australië tot Chili en van Groenland tot Sri Lanka. Hiermee krijgt deze editie van de toekenningen een zeer internationaal karakter.

In totaal ontving de beoordelingscommissie 50 aanvragen. Een financiële bijdrage bedraagt maximaal negenduizend euro.

Martijn Bart
Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, Universiteit van Amsterdam

De 'sponge loop' in diepzeeriffen nader uitgewerkt; van spons tot ecosysteem

Kat Bebbington
Honorary fellow at Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Rijksuniversiteit Groningen

Familieruzie: ouderlijke strijd om de zorg bij de bruine muisvogel Colius striatus

Martje Birker
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Rijksuniversiteit Groningen

Spelen oudereffecten een faciliterende rol in de aanpassing aan klimaatverschillen? Studie van een in extreme omgevingen broedende vogelsoort

Michiel Boom
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

Vergelijkend onderzoek naar de aanpassingen van brandganzen Branta leucopsis aan een migrerende en niet -migrerende levensstijl

Christiaan Both
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Rijksuniversiteit Groningen

Studie van de ontogenie van langeafstandstrekvogels op basis van tracking vanuit overwinteringsgebieden

Maite Colina
Aquatic Ecology and Environmental Biology, Radboud Universiteit

Broeikasgasemissies in subtropische ondiepe meren met tegengestelde dominante producenten

Esther van der Ent
Naturalis Biodiversity Center, Leiden

Veranderingen in nutriëntenkringloop en microbiële gemeenschappen bij sponzen langs een milieu‑/verstoringsgradiënt in de Spermonde-archipel

Sandra Goutte
Animal Ecology, Vrije Universiteit Amsterdam

Kwantificering van het effect van door de mens veroorzaakte klimaatopwarming op de communicatie van stadskikkers

Kevin Groen
Institute for Environmental Sciences, Universiteit Leiden

Wat zit erin? Studie van de menselijk impact op de samenstelling van het dieet van leeuwen in Kenia op basis van een DNA-gebaseerde dieetanalyse

Hamza Issifu
Wageningen University and Research

Waarom doen zaailingen van overgangsbomen het goed op de grens tussen savanne en bos bij klimaatverandering?

Ali Muzzaffar Khan
Institute of Biology, Universiteit Leiden

Veldonderzoek naar gifresistentie bij Australische hagedissen en slangen

Kelley Leung
Evolutionary Genetics, Rijksuniversiteit Groningen

Gastheerspecificiteit en bioritme bij de parasitoïde wespensoort Nasonia

Valentini Maliaka
Institute for Water and Wetland Research, Radboud Universiteit

Voorlopige voedselwebanalyse van het Kleine Prespameer op basis van stabiele isotopen

Lorenz Meire
Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ)

Het smelten van de Groenlandse ijskap en de impact op de biogeochemie van kusten

Bjorn Mols
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Rijksuniversiteit Groningen

Grote aaseters in antropogene landschappen: de invloed van door de mens en grote aaseters gecreëerde 'landschappen van angst' op het gedrag van herten en de structuur van ecosystemen

Severinus Mutagwaba
IHE Delft Institute for Water Education

Onderzoek naar het concept 'metacommunity' voor de aquatische soorten in de hoofdstroom van de Kihansi-rivier in het Afrotropisch gebied

Juan Ramirez Chiriboga
Wageningen University and Research

Cascade-effecten van wilde hoefdieren op Noordwest-Europese bossen

Mischa Streekstra
Wageningen University and Research

Leidt de beschikbaarheid van ijzer in koraalriffen tot sponzen- of algendominantie?

Thomas Swierts
Naturalis Biodiversity Center, Leiden

De evolutionaire geschiedenis van grote bekersponzen in de westelijke Indo-Pacific

Casey Yanos
Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences, Rijksuniversiteit Groningen

Door de mens veroorzaakte eco-evolutionaire feedback beïnvloedt de structuur van ecosystemen en belemmert hun herstel

Jianhua Zhang
Wageningen University and Research

Verspreiding van azoolresistente Aspergillus fumigatus door de lucht vanuit 'hotspots': implicaties voor de kliniek