Toekenningen

Sara van Dam projectbeurs 2015

Zes jonge onderzoekers op het terrein van de gedragswetenschappen werken aan een onderzoeksproject op het gebied van de ontwikkeling van kinderen in Nederland en/of Israël met een Sara van Dam projectbeurs, verstrekt door de KNAW. Zij voeren het project uit in samenwerking met onderzoekers aan instituten in Israël.

In totaal ontving de KNAW in 2015 vierentwintig aanvragen voor een Sara van Dam projectbeurs, waarvan de beoordelingscommissie er uiteindelijk zes heeft toegekend. Sara van Dam projectbeurzen bedragen tussen de € 20.000 en € 100.000, voor een onderzoeksproject van maximaal twee jaar.

Biological embedding of early life experiences: How early life experiences impact childhood development and accelerated aging

Roseriet Beijers
Radboud Universiteit

 

Dit project onderzoekt hoe blootstelling aan stress vroeg in het leven (voor de conceptie, tijdens de zwangerschap en vlak na geboorte) is gerelateerd aan de sociaal-emotionele, cognitieve en puberteitsontwikkeling van Nederlandse en Israëlische kinderen. Daarnaast worden biologische mechanismen onderzocht die de relatie tussen stress en ontwikkeling mogelijk kunnen verklaren.

Emotion regulation strategies in childhood and adolescent trauma: Theoretical relations and clinical applications

Bram van Bockstaele
Universiteit van Amsterdam

 

Na traumatische ervaringen hebben mensen vaak problemen om om te gaan met intense negatieve emoties. In dit project onderzoeken we hoe emotieregulatie beïnvloed wordt door trauma, en of we getraumatiseerde mensen kunnen helpen om die negatieve emoties beter te verwerken.

Growing up under stress: how school social stress and environmental stress affect neurocognitive functioning and aggression in children

Susanne Koot
Erasmus Universiteit Rotterdam

 

Zowel bij Nederlandse als Israëlische kinderen kan sociale stress op de basisschool leiden tot psychopathologie. Israëlische kinderen groeien daarnaast op onder constante oorlogsdreiging. Ik onderzoek hoe de impact van schoolse sociale stress op psychopathologie wordt beïnvloed door oorlogsdreiging.

Studying parental beliefs and practices regarding early motor development: Cross-cultural comparison of parents of preterm and full term born children

Ora Oudgenoeg-Paz
Universiteit Utrecht

 

In de ene cultuur leren kinderen later kruipen of lopen dan in de andere. Wij onderzoeken of opvoedovertuigingen en praktijken van ouders, van op tijd en te vroeg geboren kinderen in Nederland en Israël, deze verschillen verklaren.

Children’s trauma exposure and sharing of experiences. How do mother-child emotion dialogues help or hinder recovery?

Mathilde Overbeek
Vrije Universiteit Amsterdam

 

In zes samples in Nederland en Israël bestuderen we de overeenkomsten en verschillen in gesprekken tussen ouders en kinderen over emotionele gebeurtenissen in gezinnen met en zonder traumatische achtergrond. Deze inhoud koppelen we aan de kwaliteit van ouder-kindinteractie en kindfunctioneren.  

Speech-Language Measurements: A Tool to Increase Effective Language Input in Infancy

Cornelia Kegel
Universiteit Leiden