Christiaan Vinkers

Titels Dr. mr.
Voorletters C.H.
Hoofdfunctie Psychiater en onderzoeker Amsterdam UMC (locatie VUmc)
Vakgebieden Epidemiologie en medische statistiek
  Psychiatrie, medische psychologie
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Amsterdam UMC, locatie VUmc
Afdeling Psychiatrie/GGZ inGeest Onderzoek & Innovatie
Oldenaller 1
1081 HJ Amsterdam
tel.  088 755 8180
c.vinkers@vumc.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties