Pieter Bruijnincx

Titels Prof. dr.
Voorletters P.C.A.
Hoofdfunctie Full Professor UU
Leeropdracht Duurzame chemie en katalyse
Verbonden aan Universiteit Utrecht, Faculteit Betawetenschappen
Debye Instituut voor Nanomateriaalkunde, Departement Scheikunde, Anorganische Chemie & Katalysegroep
Universiteitsweg 99
3584 CG Utrecht
tel.  06 2273 6354
p.c.a.bruijnincx@uu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties