Merel Keijzer

Titels Dr.
Voorletters M.C.J.
Hoofdfunctie Universitair docent / Rosalind Franklin Fellow RUG
Vakgebieden Gerontologie
  Psychologie
  Linguïstiek
Leeropdracht Applied Linguistics: Bilingualism and Aging
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren
Afdeling Applied Linguistics, Groningen Center for Language and Cognition
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
tel.  050 363 7537
m.c.j.keijzer@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties