Merel Keijzer

Titels Dr.
Voorletters M.C.J.
Hoofdfunctie Hoogleraar / Rosalind Franklin Fellow RUG
Vakgebieden Psychologie
  Linguïstiek
  Gerontologie
Leeropdracht Engelse Taalkunde en Engels als tweede taal
Lid van De Jonge Akademie
Verbonden aan Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren
Afdeling Applied Linguistics, Groningen Center for Language and Cognition
Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
tel.  050 363 7537
m.c.j.keijzer@rug.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties