Jeroen de Ridder

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters G.J.
Hoofdfunctie Universitair hoofddocent VU / bijzonder hoogleraar RUG
Vakgebieden Wijsbegeerte
Leeropdracht Epistemologie, wetenschapsfilosofie, godsdienstfilosofie, christelijke filosofie
Voorzitter van De Jonge Akademie
Verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen
Afdeling Filosofie
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
tel.  020 598 4161
g.j.de.ridder@vu.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties