Hester Bijl

Titels Prof. dr. ir.
Voorletters H.
Hoofdfunctie Vice-rector magnificus UL
Vakgebieden Gassen, vloeistofdynamica, plasmafysica
  Luchtvaartuigen en ruimtevaartuigen
  Technische mechanica
Leeropdracht Niet-stationaire stromingen
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Leiden
Oude UB
Rapenburg 70, Kamernummer A.2.06
2311 EZ Leiden
tel.  071 527 3057
h.bijl@cvb.leidenuniv.nl
Onderzoek/publicaties