Ronald Cramer

Titels Prof. dr.
Voorletters R.J.F.
Hoofdfunctie Groepsleider Cryptology CWI, Hoogleraar UL
Vakgebieden Theoretische informatica
  Algebra, groepentheorie
  Logica, verzamelingen- en getallenleer
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Centrum voor Wiskunde en Informatica, Cryptology Group
Science Park 123
Postbus 94079
1090 GB Amsterdam
tel.  020 592 4166
cramer@cwi.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties