Carla Sieburgh

Titels Prof. mr. drs.
Voorletters C.H.
Hoofdfunctie Hoogleraar RU en Raadsheer civiele kamer, Hoge Raad der Nederlanden
Leeropdracht Burgerlijk recht (Europees rechtelijke aspecten)
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Postbus 9049
6500 KK Nijmegen
c.sieburgh@jur.ru.nl
Onderzoek/publicaties