Bernet Elzinga

Titels Prof. dr.
Voorletters B.M.
Hoofdfunctie Hoogleraar UL
Vakgebieden Psychiatrie, medische psychologie
  Psychologie
Leeropdracht Stress-gerelateerde psychopathologie
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit Leiden, Faculteit der Sociale Wetenschappen
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Postbus 9555
2300 RB Leiden
tel.  071 527 3745
elzinga@fsw.leidenuniv.nl
Persoonlijke website
Onderzoek/publicaties