Arianna Betti

Titels Prof. dr.
Voorletters A.
Hoofdfunctie Universitair docent UvA
Vakgebieden Wijsbegeerte
Leeropdracht Logica, metafysica en hun geschiedenis
Alumnus van De Jonge Akademie
Verbonden aan Universiteit van Amsterdam
Faculteit der Geesteswetenschappen
Oude Turfmarkt 141
1012 GC Amsterdam
tel.  020 525 4543
a.betti@uva.nl
Onderzoek/publicaties