Blog

De KNAW in coronatijd

Waar houdt de KNAW zich mee bezig in coronatijd? Blijf op de hoogte via deze blog van president Ineke Sluiter.

2 juni: In gesprek met koning Willem-Alexander

'Op mijn eerste werkdag als president van de KNAW sprak ik met Willem-Alexander. Het werd een levendig gesprek over de bijdrage van de wetenschap in deze tijden van corona, de invloed van de crisis op de beeldvorming over wetenschap en de situatie van tijdelijke onderzoekers.'

Wim van Saarloos (president tot 1 juni 2020)

28 april: Brainstorm over inbreng van niet-medische disciplines

'Vandaag gebrainstormd met diverse collega’s binnen en buiten de KNAW over hoe we kunnen zorgen dat inbreng vanuit andere disciplines dan de medische goed wordt meegewogen bij de advisering aan het kabinet. Zeker nu duidelijk is dat veel van onze samenleving gevraagd zal worden op sociaal, economisch en cultureel gebied is dat cruciaal.'

23 april: Meet-and-greet met jonge KNAW-onderzoekers

'Wij spraken vanochtend online met KNAW PhD- en postdoc-onderzoekers over hun ervaringen in coronatijd. Zij riepen op om nu al na te denken over de mogelijkheid om bij toekomstige subsidie-aanvragen een kort narratief te mogen toevoegen over de impact van de coronacrisis op hun onderzoek en publicaties. Senior-onderzoekers: pas goed op onze junioren, en houd ook hun sociale welbevinden in het oog!'

22 april: KNAW-webinar over coronavirus

'Mooi plan in de maak van ons domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen om binnenkort een tweede coronawebinar te organiseren, in vervolg op het minisymposium over het coronavirus dat al op 21 februari georganiseerd werd. Stay tuned!'

21 april: Oproep VSNU over steun voor tijdelijke onderzoekers

'Vanochtend heeft de VSNU mede namens een groot aantal partners uit de kenniswereld, waaronder de KNAW, een brief aan ministers Van Engelshoven en Koolmees gestuurd over de knelpunten rond tijdelijke dienstverbanden. Nu sommige promovendi en postdocs vertraging oplopen, is het verzoek om het makkelijker mogelijk te maken contracten te verlengen.'

20 april: Protocol herstart universiteiten in de anderhalvemtersamenleving

'KNAW- en NWO-instituten gaan mee in het “Protocol herstart universiteiten in de anderhalvemetersamenleving”  dat de VSNU vanochtend heeft ingediend bij OCW'.

31 maart: Call for global solidarity on covid-19 pandemic

'De KNAW ondersteunt van harte de Call for global solidarity on covid-19 pandemic van het interacademy partnership. In deze tijden verdient internationale samenwerking en het open delen van data, ook door bedrijven, de hoogste prioriteit om de coronapandemie te bestrijden.'  

Heeft u een vraag aan Wim van Saarloos of wilt u reageren op deze blog? Laat het weten via