Overige preventie

Op deze pagina treft u de vragen aan over de vaccinatie en het coronavirus in de rubriek 'Overige preventie'.

Vraag 48

Hoe kijkt de KNAW aan tegen vitamine C en D (preventief) en ivermectine (preventief en curatief)?

Er is geen solide bewijs dat vitamine C en D of ivermectine een gunstig effect hebben tegen COVID-19. Zie ook het advies van de Gezondheidsraad over vitamine D.

Vraag 49

Biedt een recente BDG-vaccinatie, mede gezien alle lopende studies hiernaar, ook vergelijkbare immuniteit? En is het ook mogelijk om dit mee te nemen als benodigde vaccinatieverklaring?

BCG-vaccinaties die tegen TBC zijn gericht worden in verschillende trials onderzocht als een manier om de natuurlijke weerstand tegen infecties als corona te verhogen. De eerste resultaten van de Nederlandse studies worden binnenkort verwacht. Dit is geen alternatief voor het COVID-vaccin.

Vraag 50

Waarom is er tegelijkertijd met vaccinatie ook niet ruimte om het te hebben over leefstijl, vitamine D, c en zink en omega-3 ter ondersteuning van je immuunsysteem?

Van deze interventies is niet zeker of die effectief zijn. 

Vraag 51

Ik heb tijdens het webinar geluisterd naar wetenschappers die allen positief gestemd zijn over de COVID-19-vaccins. Ik zou graag van de sprekers willen weten hoe ze tegenover de mening van professor Theo Schetters staan, die een andere geluid laat horen en zich uitspreekt over de experimentele fase van de vaccins en dat er te weinig aandacht gaat naar de behandeling van de zieken. Nu worden massaal gezonde mensen ingeënt terwijl er geen medicijn wordt ontwikkeld voor de ernstig zieke patiënten.

Schetters onderschat de hoeveelheid activiteit wat betreft medicijnen. Het is goed onderscheid te maken tussen middelen die direct antiviraal werken en middelen die het ziektebeloop gunstig kunnen beinvloeden. Zodra COVID er was, hebben eigenlijk alle bedrijven gekeken of ze toevallig niet een stof hadden die als antivirale stof  zou kunnen werken. Er is een reeks publicaties van stoffen die bijvoorbeeld het virale protease goed remmen, in weefselkweek en in muizen. Deze stoffen worden nu geoptimaliseerd en weer opnieuw getest op toxiciteit. Stoffen als ivermectine zijn thans in klinisch onderzoek. Van de stoffen die het beloop gunstig zouden kunnen beïnvloeden zijn er een aantal al onderzocht of in onderzoek (voorbeelden: dexamethason, anakinra, bradykineneantagonisten).

Vraag 52

Wat is jullie aanbeveling wat betreft het nemen van een vitamine D3 supplement voor de gemiddelde Nederlander? Er blijken grote verschillen tussen wat Nederlandse huisartsen aanraden voor een minimaal goed niveau en wat eigenlijk een optimaal niveau is (waarvoor je dus veel meer moet innemen).

Dit valt buiten het kader van vaccinatie. In het Nederlands Tijdschrift voor Gneeskunde  van 8 januari staat hierover een uistekend artikel (Lips e.a.) betreffende de stand van zaken.

Vraag 53

Mogelijk speelt erfelijkheid een rol in de omvang van een infectie;  is dit te gebruiken in preventie?

Dit is iets wat bijvoorbeeld gebruikt wordt bij het stimuleren van de niet specifieke afweer (BCG) en bij interferontoediening.