Diversiteit en inclusie

De KNAW streeft naar diversiteit en inclusie met een divers personeelsbestand op het gebied van geslacht, nationaliteit, culturele achtergrond, functiebeperking en leeftijd. 

Daarbij wil de KNAW een inclusief werk- en onderzoeksklimaat scheppen waarin iedereen zich welkom, uitgedaagd en ondersteund voelt.

Het achterliggende idee is dat diversiteit en inclusie leiden tot creativiteit, multidisciplinaire vernieuwing, afgewogen besluitvorming, optimale inzet van ieders kwaliteiten en een sterke verbondenheid.