Klimaatverandering

Klimaatakkoord wolken wereldbol

Het in augustus 2021 verschenen rapport van het IPCC getiteld The Physical Science Basis demonstreert nog eens twee zaken: enerzijds de urgentie van de klimaatproblematiek en anderzijds de onmisbare rol van de wetenschap in het vaststellen en wegen van de feiten en het zoeken naar mogelijke oplossingen. De KNAW voelt medeverantwoordelijkheid voor en urgentie bij deze materie en wil op verschillende manieren en op verschillende niveaus een bijdrage leveren: als genootschap van excellente wetenschappers en hoeder en duider van de wetenschap, als institutenorganisatie en als in de eigen bedrijfsvoering. 

De KNAW en het klimaat

De wetenschap is bij klimaatproblematiek onmisbaar: bij het vaststellen en wegen van feiten en bij het zoeken naar oplossingen.

Met de wetenschappelijke experts uit haar gelederen, die uit de volle breedte van de wetenschap komen, en als onderzoeksorganisatie kan en wil de KNAW haar bijdrage leveren aan beleidsvorming en in de maatschappelijke discussie over het onderwerp.

Adviezen en publicaties

Planetary Health

Voor dit advies inventariseert de KNAW welke wetenschappelijke kennis er nodig is op het gebied van planetary health en welke prioriteiten voor kennisontwikkeling er liggen voor Nederland.

De Jonge Akademie

Hoogvliegers vliegen minder: naar een CO2-neutrale wetenschap

Kan er minder worden gevlogen in de wetenschap? Welke maatregelen kunnen Nederlandse universiteiten nemen om de CO2-uitstoot door vliegen te beperken? Op deze en andere vragen reageert De Jonge Akademie.

Akademie van Kunsten

Kunst en klimaat

Er is een grote diversiteit aan narratieven over de klimaatcrisis, maar die zijn te weinig zichtbaar naast de gangbare verhalen en wetenschappelijke feiten. De Akademie van Kunsten verzamelt initiatieven die de zintuigen op scherp stellen waarmee de klimaatcrisis beter voorstelbaar wordt.

Meat the future

Hoe ziet de toekomst van vlees eruit? Koert van Mensvoort ontwikkelde een mobiele kweekvleesbar en laat zien welke mogelijke kweekvleesgerechten er wellicht in de toekomst zullen zijn.