KennisCafé: Het maakbare klimaat

Datum:
19 mei 2014 van 20:00 tot 22:00 uur
Locatie:
De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Voeg toe:

Klimaatwetenschappers zijn het erover eens: het klimaat verandert door toedoen van de mens. Uitstoot van CO2 is de grootste boosdoener van opwarming van de aarde en de meest logische oplossing lijkt om die uitstoot te beperken. Politici zien wel het belang, maar willen geen spaak in het wiel van de economische groei steken.

KennisCafé, 19 mei 2014: Het Maakbare Klimaat

Om klimaatverandering toch te beïnvloeden zien wetenschappers steeds meer in zogenaamde klimaatengineering: actief ingrijpen om de opwarming tegen te gaan. Van grote zonneschermen hoog in de lucht tot stoffen in de oceanen kieperen om algengroei te bevorderen die zo meer CO2 op kunnen slaan.
 Het KennisCafé kijkt met wetenschappers en deskundigen naar de potentie en het belang van klimaatengineering.

Het KennisCafé

Het KennisCafé is een vorm van eigentijdse wetenschapsjournalistiek voor een live publiek en is elke maand te zien in De Balie. Vaste presentator Martijn van Calmthout van De Volkskrant praat met deskundigen en spraakmakers over een actueel thema van binnen of buiten de wetenschap. Met wetenschappers, experimenten, beeld, betrokkenen en natuurlijk het publiek.
 
Met:

  • Klimaatonderzoeker Jos Lelieveld, directeur van Max-Plack-Institut für Chemie (Mainz, Duitsland)
  • Oceanograaf Hein de Baar (Rijksuniversiteit Groningen en Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee)
  • Monique Riphagen, onderzoeker energie en klimaat bij het Rathenau Instituut.
  • Arthur Petersen, chief scientist van het PBL en hoogleraar wetenschap en milieubeleid aan de VU. Delegatielid voor Nederland in het VN-klimaatpanel IPCC.

 
Het KennisCafé is een coproductie van De Volkskrant, KNAW, science center NEMO en De Balie.