Kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek

De KNAW stelt zich ten doel het wetenschapssysteem optimaal te laten functioneren in het licht van wetenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen.

Ze houdt zich op volgende manieren met de kwaliteitsbeoordeling en evaluatie bezig:

  • De KNAW geeft advies over de manier van kwaliteitsbeoordeling en de beoordelingscriteria in vakgebieden.
  • Samen met NWO en VSNU is ze verantwoordelijk voor het Strategy Evaluation Protocol (SEP).
  • De kwaliteit van onderzoek van de instituten van de KNAW wordt regelmatig getoetst.