Commissie tot Erkenning van Onderzoekscholen (ECOS)

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen is in 1992 ingesteld en in 2014 opgeheven.

De Erkenningscommissie Onderzoekscholen toetste onderzoekscholen op kwaliteitscriteria op het gebied van onderwijs en onderzoek.