CASIMIR - Casimir Onderzoekschool

Penvoerder
UL
Participerende organisaties
TUD
Jaar van erkenning
2005
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Biofysica, klinische fysica
Natuurkunde
Vastestoffysica
Website
Wetenschapsportal NARCIS