CASIMIR - Casimir Onderzoekschool

Penvoerder
UL
Participerende organisaties
TUD
Jaar van erkenning
2005
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Natuurkunde
Biofysica, klinische fysica
Vastestoffysica
Fysica van elementaire deeltjes en kernfysica
Meten, ontwikkeling van wetenschappelijke apparatuur
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS