HRSMC - Holland Research School of Molecular Chemistry

Penvoerder
UvA
Participerende organisaties
UL VUA
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Scheikunde
Fysische chemie
Anorganische chemie
Organische chemie
Theoretische chemie, kwantumchemie
Website
Wetenschapsportal NARCIS