ICO - Interuniversitair Centrum voor Onderwijskundig Onderzoek

Penvoerder
VU
Participerende organisaties
EUR OU RUG UM UvA UU UL WUR TUE UT
Jaar van erkenning
2006
Jaar van hererkenning
2012
Vakgebieden
Onderwijskunde
Gedragswetenschappen en onderwijskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS