IMM - Institute for Molecules and Materials

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Technische wetenschappen
Materiaalkunde
Fysische chemie
Natuurkunde
Scheikunde
Informatica
Simulatie, virtual reality
Vastestoffysica
Website
Wetenschapsportal NARCIS