IMM - Institute for Molecules and Materials

Penvoerder
RU
Jaar van erkenning
2010
Vakgebieden
Materiaalkunde
Fysische chemie
Simulatie, virtual reality
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Scheikunde
Natuurkunde
Vastestoffysica
Technische wetenschappen
Informatica
Website
Wetenschapsportal NARCIS