Mediëvistiek - Onderzoekschool Mediëvistiek

Penvoerder
RUG
Participerende organisaties
UvA VUA UL RU UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Taal- en literatuurwetenschappen
Geschiedenis
Kunst- en cultuurwetenschappen
Kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis
Wijsbegeerte
Middeleeuwen
Website
Wetenschapsportal NARCIS