Mediëvistiek - Onderzoekschool Mediëvistiek

Penvoerder
RUG
Participerende organisaties
UvA VUA UL RU UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Wijsbegeerte
Geschiedenis
Taal- en literatuurwetenschappen
Middeleeuwen
Kunstgeschiedenis en architectuurgeschiedenis
Kunst- en cultuurwetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS