BCN - Onderzoekschool Behavioral and Cognitive Neurosciences

Penvoerder
RUG
Participerende organisaties
UT
Jaar van erkenning
2014
Vakgebieden
Sociale wetenschappen
Psychologie
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS