BCN - Onderzoekschool Behavioral and Cognitive Neurosciences

Penvoerder
RUG
Participerende organisaties
UT
Jaar van erkenning
2014
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Psychologie
Sociale wetenschappen
Geneeskunde
Website
Wetenschapsportal NARCIS