LOT - Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap

Penvoerder
UU
Participerende organisaties
UvA VUA UL UvT RU RUG
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2014
Vakgebieden
Germaanse taal- en letterkunde
Linguïstiek
Klassieke taal- en letterkunde
Romaanse taal- en letterkunde
Taal- en literatuurwetenschappen
Taal- en letterkunde overige taalgroepen
Website
Wetenschapsportal NARCIS