Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Anatomie, morfologie
Levenswetenschappen
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Psychiatrie, medische psychologie
Diergedrag, dierpsychologie
Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Fysiologie
Neurologie
Biologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS