Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Kindergeneeskunde
Biologie
Geneeskunde
Levenswetenschappen
Neurologie
Diergedrag, dierpsychologie
Psychiatrie, medische psychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Anatomie, morfologie
Fysiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS