Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Fysiologie
Psychiatrie, medische psychologie
Biologie
Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Diergedrag, dierpsychologie
Levenswetenschappen
Anatomie, morfologie
Neurologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS