Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Fysiologie
Kindergeneeskunde
Diergedrag, dierpsychologie
Geneeskunde
Anatomie, morfologie
Biologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Psychiatrie, medische psychologie
Neurologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS