Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Kindergeneeskunde
Biologie
Neurologie
Diergedrag, dierpsychologie
Geneeskunde
Fysiologie
Psychiatrie, medische psychologie
Anatomie, morfologie
Levenswetenschappen
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS