Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Psychiatrie, medische psychologie
Geneeskunde
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Neurologie
Biologie
Kindergeneeskunde
Fysiologie
Diergedrag, dierpsychologie
Anatomie, morfologie
Levenswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS