Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Geneeskunde
Psychiatrie, medische psychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Neurologie
Kindergeneeskunde
Anatomie, morfologie
Levenswetenschappen
Fysiologie
Diergedrag, dierpsychologie
Biologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS