Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Fysiologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Diergedrag, dierpsychologie
Geneeskunde
Kindergeneeskunde
Anatomie, morfologie
Biologie
Levenswetenschappen
Neurologie
Psychiatrie, medische psychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS