Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Kindergeneeskunde
Fysiologie
Levenswetenschappen
Geneeskunde
Anatomie, morfologie
Biologie
Psychiatrie, medische psychologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Diergedrag, dierpsychologie
Neurologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS