Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Levenswetenschappen
Diergedrag, dierpsychologie
Psychiatrie, medische psychologie
Biologie
Fysiologie
Kindergeneeskunde
Geneeskunde
Neurologie
Anatomie, morfologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS