Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Psychiatrie, medische psychologie
Neurologie
Diergedrag, dierpsychologie
Levenswetenschappen
Anatomie, morfologie
Kindergeneeskunde
Biologie
Geneeskunde
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Fysiologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS