Rudolf Magnus - Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen

Penvoerder
UU
Jaar van erkenning
1994
Jaar van hererkenning
2011
Vakgebieden
Neurologie
Biofarmaceutische wetenschappen, toxicologie
Biologie
Levenswetenschappen
Kindergeneeskunde
Anatomie, morfologie
Fysiologie
Diergedrag, dierpsychologie
Geneeskunde
Psychiatrie, medische psychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS