Helmholtz Instituut

Penvoerder
UU
Participerende organisaties
EUR, UvA
Jaar van erkenning
2014
Vakgebieden
Levenswetenschappen
Biofysica, klinische fysica
Psychologie
Website
Wetenschapsportal NARCIS