CaRe - Netherlands School of Primary Care Research

Penvoerder
UM
Participerende organisaties
VUA RU
Jaar van erkenning
2006
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Geneeskunde
Preventieve gezondheidszorg, GVO
Gezondheidswetenschappen
Verpleegkunde
Niet-orgaangebonden specialismen
Website
Wetenschapsportal NARCIS