CaRe - Netherlands School of Primary Care Research

Penvoerder
UM
Participerende organisaties
VUA RU
Jaar van erkenning
2006
Jaar van hererkenning
2013
Vakgebieden
Preventieve gezondheidszorg, GVO
Verpleegkunde
Niet-orgaangebonden specialismen
Geneeskunde
Gezondheidswetenschappen
Website
Wetenschapsportal NARCIS