COBRA - Research Institute: COmmunication technology: Basic Research and Applications

Penvoerder
TUE
Jaar van erkenning
2008
Jaar van hererkenning
2014
Vakgebieden
Computersystemen, architecturen, netwerken
Gebruikersinterfaces, multimedia
Informatica
Technische wetenschappen
Natuurkunde
Materiaalkunde
Elektromagnetisme, optica, geluidsleer
Telecommunicatietechniek
Website
Wetenschapsportal NARCIS