Mensenrechten - Onderzoekschool Rechten van de Mens

Penvoerder
UU
Participerende organisaties
EUR UM UvT UL TMC-Asser-Instituut
Jaar van erkenning
1995
Jaar van hererkenning
2011
Website
Wetenschapsportal NARCIS